Genome-wide Association and Replication Studies Identified TRHR as an Important Gene for Lean Body Mass

No Thumbnail Available
Authors
Liu, Xiao-Gang
Tan, Li-Jun
Lei, Shu-Feng
Liu, Yong-Jun
Shen, Hui
Wang, Liang
Yan, Han
Guo, Yan-Fang
Xiong, Dong-Hai
Chen, Xiang-Ding
Issue Date
2009
Type
Journal Article
Language
Keywords
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Alternative Title
Abstract
Description
Citation
Liu, Xiao-Gang; Tan, Li-Jun; Lei, Shu-Feng; Liu, Yong-Jun; Shen, Hui; Wang, Liang; Yan, Han; Guo, Yan-Fang; Xiong, Dong-Hai; Chen, Xiang-Ding; Pan, Feng; Yang, Tie-Lin; Zhang, Yin-Ping; Guo, Yan; Tang, Nelson L.; Zhu, Xue-Zhen; Deng, Hong-Yi; Levy, Shawn; Recker, Robert R.; Papasian, Christopher J.; Deng, Hong-Wen. Genome-wide Association and Replication Studies Identified TRHR as an Important Gene for Lean Body Mass. American Journal of Human Genetics. 2009, MAR 13. 84(3):418-423.
Publisher
License
Journal
Volume
Issue
PubMed ID
DOI
ISSN
0002-9297
1537-6605
EISSN